Abbvie
Amgen
Artrit
Astra Zeneca
Boehringer Ingelheim
Bristol-Myers Squibb
CLS Behring
Çankaya Belediyesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Diyabet Hastanesi
Exeltis
Gensenta
Gilead
Gsk
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
J&J
Janssen
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
MSD Hayvan Sağlığı
P&G
Pfizer
Psoriasis Derneği
Roche
Santa Farma
TAHUD
Trasdip
Tübitak
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Tabibleri Birliği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Endokrinoloji
Viatris
World Health Organization
Wpa