Artrit
Çankaya Belediyesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Psoriasis Derneği
TAHUD
Tübitak
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Tabibleri Birliği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Endokrinoloji
World Health Organization
Wpa